Skip to main content

IMMO INTELIGENT SISTEM SL,responsable d’aquest lloc web, posa a la disposició dels usuaris d’Internet el present document, la finalitat del qual és complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSICE) i altra normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació regulat en l’art. 10 *LSSICE, a continuació, es faciliten les dades necessàries del titular de la pàgina web:

La empresa que gestiona los servicios y el dominio web es IMMO INTELIGENT SISTEMM, SL , con NIF B67281477, con domicilio en Carrer Sardana nº 16, 08870, Sitges, Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 46.586, Folio 68, Sección 8, Hoja 524.640, inscripción 1ª, email info@casaconsumocero.comy teléfono: 930 388 489

USUARIS

L’accés i/o ús a www.casaconsumocero.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

MODIFICACIONS

CASA CONSUMO CERO es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimi pertinents en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d’aquest, sense que existeixi obligació de preavís.

CONDICIONS D’ ÚS DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis, i, en concret:

  • No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • No provocar danys en aquesta pàgina web, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Tots aquells actes que vulnerin o transgredeixin l’honor, la intimitat personal o familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts o la imatge de tercers.
  • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
  • La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts deixant l’usuari, en tot cas, indemne al responsable del portal enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legislació vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de CASA CONSUMO CERO a les autoritats pertinents, comprometent-se aquesta a cooperar amb aquestes. En tal cas, l’usuari respondrà enfront de CASA CONSUMO CERO o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

CASA CONSUMO CERO no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable si és el cas.

PROTECCIÓ DE DADES I POLITICA DE PRIVACITAT

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que es disposa en l’EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el portal, dirigeixi’s a la Política de Privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CASA CONSUMO CERO sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de CASA CONSUM ZERO, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per a realitzar qualsevol tipus de comentari respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a info@casaconsumocero.com, adjuntant la informació pertinent.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

CASA CONSUMO CERO no serà responsable:

pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris d’Espai Web
pels perjudicis ocasionats per les infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers per part d’un tercer o per l’usuari
pels danys o pèrdues derivades d’un atac de denegació de servei, virus que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials
pels perjudicis derivats d’interrupcions, errors, fallades, omissions, avaries, retards, bloquejos o desconnexions a l’accés a aquest lloc web motivades per deficiències, sobrecàrregues o errors en línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de IMMO INTELIGENT SISTEM SL
pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web
pels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix ni pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes.

COOKIES

L’informem que la present pàgina web utilitza cookies.

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, www.casaconsumocero.com disposa d’un Avís de Cookies per a informar l’usuari sobre aquest tema i al qual pot accedir-se des d’aquest enllaç.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.